Praktijkondersteuners (POH) – Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Nieuwpoort – Nieuwpoort
Header afbeelding
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Nieuwpoort
Vlietzicht 4 2965CG
Nieuwpoort

Praktijkondersteuners (POH)

POH-somatiek

In onze praktijk zijn twee praktijkondersteuners (somatiek) werkzaam: mw.Herma van Middelkoop en mw. Inge Schiphof. Zij begeleiden, onder supervisie van een huisarts, patiënten met een chronische aandoening zoals diabetes (suikerziekte), hart- en vaatziekten en longaandoeningen zoals astma en COPD. Zij zijn van oorsprong verpleegkundigen en hebben een speciale opleiding gevolgd om in de huisartsenpraktijk te kunnen werken.

Zorgprogramma’s (ketenzorg) – De praktijk neemt deel aan een drietal zorgprogramma’s, te weten voor diabetes mellitus, voor hart- en vaatziekten en voor COPD/longemfyseem. Heeft u een van deze chronische aandoeningen dan wordt u meestal behandeld volgens zo’n zorgprogramma. Een zorgprogramma houdt in dat de zorg volgens een gestructureerde manier wordt aangeboden in samenwerking met andere betrokken zorgverleners. Die andere zorgverleners zijn bijvoorbeeld de cardioloog, internist, diëtiste of de pedicure. U krijgt ook een jaarlijkse oproep van de praktijk voor controle, meestal gecombineerd met bloedonderzoek (bij diabetes en hart- en vaatziekten) en voor het bespreken van uw persoonlijke zorgplan. Op deze manier wordt u volgens de meest recente wetenschappelijke richtlijnen behandeld voor uw chronische aandoening.

 

POH-GGZ

Daarnaast hebben we twee praktijkondersteuner voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) bij ons in de praktijk werken. Op dinsdag- en woensdagmiddag en donderdagmorgen houdt Jannie van Vliet spreekuur in de praktijk. Op donderdagmiddag houdt mw. Silvia van Kranenburg haar spreekuur. U kunt bij een van hen terecht indien u klachten heeft op mentaal/ psychologisch gebied. Bijvoorbeeld bij (dreigende) burn-out, depressieve gedachten, angst en paniekaanvallen, maar ook voor bijvoorbeeld problemen met de opvoeding van kinderen. Deze hulp valt onder de basiszorg en gaat niet ten koste van het eigen risico.

Om naar de POH-GGZ doorverwezen te worden kunt u eerst een afspraak maken bij een van de huisartsen. Samen met u wordt dan bekeken of de inzet van de POH-GGZ de beste optie is of dat er een andere vorm van hulp nodig is.